Giới thiệu CLB Bóng bàn Trí Đức
  • 08/04/2017
Không như các CLB thể thao khác huy động được sức mạnh tập thể mà CLB bóng bàn chủ yếu khẳng định được sức mạnh cá nhân: sự tinh nhanh, nhạy bén, sự khéo léo của toàn bộ các giác quan của cá...