Danh sách Ban đại diện CMHS năm học 2013-2014

 

STT

Họ & Tên

BĐD Lớp

Chức Vụ

SĐT

1

Lừ Văn Chiến

11N1

Trưởng ban

0913007067

2

Đinh Hữu Bảo

10N3

Phó ban

0915074988

3

Phạm Thanh Tùng

12N4

Phó ban

0915343153

4

Phạm Thanh Tùng

11N3

Kế Toán

0987029105

5

Tạ Thị Ngân

11N4

Thư Ký

01229328998

6

Nguyễn Hữu Quý

10N5

Ủy viên

0915502488

3

Hoàng Thị Hiền

12N5

Ủy viên

0904312065

8

Bùi Minh Tuấn

12N3

Ủy viên

091298386