Đêm giao lưu đáng nhớ!

Sinh hoạt KTX 24/10/2019 Buổi Giao lưu – chia sẻ của chuyên gia Tâm lý học đường – Cử nhân Văn chương Nguyễn Hồng Nhung về đề tài “Sống Trách nhiệm và Yêu thương”. Là Cựu học sinh K12 của Trường, trưởng thành từ chiếc nôi Đại gia đình đầm ấm Trí Đức, trở về Trường, với tình yêu, sự thấu hiểu cùng tài năng chuyên môn, cô Nguyễn Hồng Nhung đã truyền ngọn lửa về lòng yêu thương và tinh thần trách nhiệm đến mỗi học sinh Trí Đức trong buổi giao lưu.

Link video YouTube:

 

https://www.youtube.com/watch?v=T2ZSzldgImw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết khác