Đoàn thanh niên

BCH Đoàn trường THPT Trí Đức nhiệm kỳ 2013-2014

STT

HỌ & TÊN

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

1

Trần Thị Lan

GVCN

Cố vấn Đoàn trường

2

Nguyễn Ngọc Linh

11N1

Bí Thư Đoàn trường

3

Nguyễn Văn trường Sơn

12N4

P. BT

4

Ngô Vân Thảo

12N1

UVTV BCH

5

Nguyễn Bảo Châu

12N4

UVTV BCH

6

Nguyễn Thi Hương

12N2

UV BCH

7

Trịnh Thị Nguyệt Minh

12N3

UV BCH

8

Nguyễn Thái Bảo

12N5

UV BCH

9

Nguyễn Thế Vũ

11N3

UV BCH

10

Đặng Tiểu Lâm

11N4

UV BCH

11

Bùi Ánh Ngọc

11N1

UV BCH

12

Nguyễn Việt Anh

11N6

UV BCH

13

Nguyễn Thục Linh

10N1

UV BCH

14

Phạm Việt Dũng

10N3

UV BCH

15

Lê Thế Dũng

10N4

UV BCH